Den 19. november 1942 – 75 år siden i dag – var begynnelsen på slutten for tyskerne i Stalingrad.

Sovjetiske tropper angriper – Stalingrad, februar 1943. Kilde: Photographer: Georgi Zelma.
Source: ww2dbaseRussian International News Agency. ID: 44732

Etter flere uker med planlegging og forberedelser stod de sovjetiske styrkene oppmarsjert og klare til å iverksette operasjon Uranus. Denne hadde som mål å omringe samtlige av de tyske styrkene i Stalingrad, og på sikt også styrkene i Kaukasus. Sovjeterne hadde samlet mer enn en halv million soldater, over 900 nye T34-panservogner, en mengde artillerikanoner og over 1000 fly. Etter korte, men svært intense kamper, kollapset den delen av fronten som ble holdt av de slitne og håpløst dårlig utstyrte rumenske divisjonene ved Kletskaya. Samtidig vinner sovjet et viktig slag i Kaukasus mot tyske styrker, ved Ozdzhonikidze. Tyskerne og deres allierte måtte nå utkjempe en forsvarskrig.

Relaterte innlegg

Frontsøstrene

Dagsavisen: «Frontsøstrene var ikke ofre»

– De norske frontsøstrene var på ingen måte nøytrale sykepleiere og humanitære hjelpearbeidere. De var en helt integrert del av Nazi-Tyskland, og var innlemmet i den regulære tyske hæren på Østfronten. Noen av dem samarbeidet Les mer …

Frontsøstrene

Foredrag om frontsøstrene

Den 12. november 2017 ble «Himmlers valkyrjer» lansert på Holocaustsenteret på Bygdøy. Lanseringen bestod blant annet av et foredrag om frontsøstrene, og en spørsmålsrunde i etterkant. Dette ble filmet og kan sees i sin helhet Les mer …

75 år siden

Ville kamper i Stalingrad

Den 10. november 1942 – 75 år siden i dag – begynte sovjetiske styrker å samle seg for en offensiv mot de tyske flankene ved Stalingrad. Fra den 11. november startet Paulus’ siste angrep mot Les mer …