Å kalle de frivillige, germanske sykepleierne i det Tyske røde kors frontsøstre er ikke alltid like passende. Det var de færreste som tjenestegjorde ved frontavsnitt, i hvert fall etter mai 1943. De aller fleste ble heller stasjonert på større feltlasarett, sykehus, pleiehjem eller andre slike institusjoner et stykke bak fronten. Ifølge forfatter Egil Ulateig var det i prinsippet slik at de skulle være minst 50 kilometer bak frontlinjen, men denne praksisen ble stadig vanskeligere å opprettholde ettersom tyskerne ble drevet over på defensiven utover vårparten 1943. Det er mange eksempler på at norske DRK-søstre har vært helt fremme hvor kampene raste, og flere mistet da også livet. Andre opplevde at den Røde Armé simpelthen ‘dukket opp’ i lasarettets innkjørsel, og det skorter ikke på gruoppvekkende historier om hvilke skjebner som ventet mange av kvinnene og pasientene i slike tilfeller. Atter andre flyktet vestover mot Tyskland og håpet i det lengste på et mirakel i form av Hitlers Verwendungswaffen, gjengjeldelsesvåpen, en tysk motoffensiv eller grep etter andre mirakuløse halmstrå.

I enkelte kretser fremholdes det gjerne at ordet har en påfallende likhet med frontkjemperne, altså de mannlige frivillige i det tyske Waffen-SS – som også kjempet på østfronten. Det var beleilig, mener de, å kalle kvinnene for frontsøstre, for på den måten å sette dem i samme bås under rettsoppgjøret. At de to begrepene har en slående likhet stemmer jo, men det er ingenting som tyder på at dette begrepet har oppstått etter 2. verdenskrig, eller at det kan knyttes spesifikt til landssviksakene. Ordet kan ikke spores til Høyesteretts gemakker eller regjeringens røykfylte, hemmelige bakrom. Ordet kan muligens stamme fra Tyskland og begynnelsen av den første store konflikt i det forrige århundre, nærmere bestemt årene 1914-1918 og den første verdenskrig. I Tyskland kalte man gjerne sykepleierskene som jobbet ved frontavsnittene for frontschwester. Det norske ‘frontsøster’ har muligens en sammenheng med denne tyske tradisjonen. Det samme ordet brukes for øvrig i Danmark, Nederland og Belgia, med henvisning til kvinner som frivillig meldte seg til tjeneste i det tyske Røde Kors – akkurat samme definisjon som i Norge.

Kjøp boken Himmlers valkyrjer, og les mer om frontsøstrenes historie.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *